ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА RINGCENTRAL

Актуализираното Известие за поверителност на RingCentral влиза в сила на 7 август 2023 г.
 
Ново съдържание на страницата:
 • Актуализирахме нашия раздел за международно предаване на данни, за да добавим нашия сертификат от Министерството на търговията на САЩ към Рамката за поверителност на данните на ЕС – САЩ (EU-U.S. DPF), Разширението за Обединеното кралство към EU-U.S. DPF и Рамката за поверителност на данните на Швейцария – САЩ (Swiss-U.S. DPF)

RingCentral, Inc. и техните свързани компании и дъщерни дружества в цял свят (наричани общо „RingCentral“„нас“„ние“„наши“) се ангажират да защитават Вашата поверителност, като същевременно Ви предоставят положителен начин на използване на нашия уеб сайт и при използването на нашите продукти и услуги.
 
Настоящото Известие за поверителност („Известие“) обяснява нашите практики за поверителност и предоставя информация за това как и защо ние събираме, използваме и споделяме Вашата лична информация чрез взаимодействието ни с Вас във връзка с нашите продукти и услуги, когато посещавате нашите уеб сайтове и свързаните с тях поддомейни („Уеб сайт“), когато използвате нашите приложения за настолен компютър, приложения за IP настолен телефон, мобилни приложения, нашите интегрирани бизнес приложения или нашите лабораторни решения („Приложения“), или когато използвате нашите решения за комуникации и сътрудничество в облак („Услуги“). Известието също така описва възможностите за избор, които може да имате на разположение по отношение на използването, достъпа, заличаването и коригирането на Вашата лична информация.
 
Допълнителна информация за нашите практики за лична информация може да се предоставя в допълнителни правила и условия, допълнителни декларации за поверителност или известия, предоставени преди или по време на събирането на данни.
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
Препоръчваме Ви да прочетете изцяло настоящото Известие, за да сте сигурни, че сте напълно информирани. Въпреки това, ако искате да получите достъп само до конкретен раздел от настоящото Известие, тогава можете да щракнете върху съответната връзка по-долу, за да преминете към този раздел.
КАК СЪБИРАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 • Ние събираме Вашата лична информация, когато Вие активно ни я предоставяте чрез взаимодействията си с нас. 
 • Възможно е автоматично да събираме лична информация от Вас, докато използвате нашите приложения и услуги или докато посещавате нашите уеб сайтове като потребител или участник, включително чрез запис на комуникациите, когато опцията е активирана.
 • Възможно е да получаваме лична информация за Вас от бизнес или търговски партньор или друг потребител на нашите приложения и услуги.
 • Възможно да правим заключения или да извличаме лична информация въз основа на друга информация, която събираме, като например с функции на услугата, които предоставят разузнаване при разговор.
КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
 
Лична информация, която активно ни предоставяте или ние събираме от трети лица, бизнес партньори, други потребители и доставчици на услуги
 
Вашата информация за контакт/идентификатори: 
 • Име, потребителско име, имейл адрес, телефонен номер, документи за самоличност, IP адрес и всякакви други идентификатори, предоставени от потребителя при достъп или използване на услугата.
Вашата информация за плащане: 
 • Име за фактуриране, адрес и кредитна карта или друга информация за плащане.
Друга информация:
 • Профили в социални медии, URL адреси в LinkedIn и персонализирани профили.
Лична информация, която събираме чрез Вашите взаимодействия с RingCentral, нашите уеб сайтове, приложения и услуги като потребител или участник
Информация за акаунти: 
 • Потребителски имена и номера на акаунти на титуляри на акаунти, телефонен номер на RingCentral, езиково предпочитание, длъжност, отдел.
Информация относно използването от Ваша страна на услуги, които не са на RingCentral, чрез интеграции с нашите уеб сайтове, приложения и услуги или по друг начин:
 • Информация за акаунти в социални медии, токени за услуга за еднократно влизане, токени за влизане в Google/Apple/Microsoft.
Потребителско съдържание: 
 • Файлове, всяко съдържание на комуникация или друга информация, която Вие или друг потребител или участник качвате, предоставяте, до която осигурявате достъп или която прилагате по друг начин. 

  *Имайте предвид, че потребителите и участниците контролират съдържанието, което предоставят, и то може да включва всяка категория лична информация.
Данни за използването на услугата:
 • Адрес на интернет протокол („IP“), MAC адрес, ИД на друго устройство („UDID“), тип устройство, тип и версия на операционната система, версия на клиента, тип камера, микрофон или високоговорители, тип връзка и друга свързана информация.
 • Оценки за отзиви от потребители, вътрешни анализи на използването на функции, регистрационни файлове за използването, идентификатори на бисквитки.
 • Данни за трафика за комуникациите, които се осъществяват чрез нашата платформа (като например чат, видеоконференции), данни за мониторинг на мрежата.
 • Записи с подробности за обаждането, създадени от телефонно обаждане или други телекомуникационни трансакции. Записът с подробности за обаждането съдържа различни атрибути на обаждането, като например време, продължителност, статус на завършване, номер на източник и номер на местоназначение.
 • Данни за измами, като например хронология на черния списък и регистрационни файлове за сигурност. 
 • Метаданни, като например регистрационни файлове за сесиите и време на присъединяване и напускане на участниците.
 • Регистрационни данни, включително IP адрес, доставчик на интернет услуги („ISP“), тип браузър, препращащи/изходни страници, операционна система, клеймо за дата/час и/или данни за преглеждането на уеб страници.
 • Публично достъпни данни от акаунти на крайни потребители.
Информация за геолокация: 
 • Информация за това къде се намирате, когато използвате услугите.
Записи: 
 • Потребител, хостващ телефонна или видеоконферентна среща, може да избере да запише сесията и ако е така, домакинът е отговорен за получаването на необходимото съгласие от Вас. RingCentral помага на домакините да получат съгласие от другите потребители, като предоставя визуални и аудио знаци, за да се предупреждават потребителите за запис.
 • Както при всяко потребителско съдържание, записите може да съдържат лични данни и може да се съхраняват в RingCentral по искане на домакина на срещата. Домакин на среща може да избере да съхранява запис на среща на локалното устройство за съхранение на домакина, а не в RingCentral. Когато домакинът избере да направи това, RingCentral няма никакъв контрол върху записа. Преписите, които също могат да съдържат лични данни, се третират по същия начин като записите.
 • RingCentral може да осъществява достъп или да използва записа или преписите, съхранени при нас, както е поискано от домакина или клиента (като например предоставяне на техническа поддръжка), за подобряване на нашите услуги или както е позволено по друг начин от нашето споразумение с клиента.
SMS съобщения: 
 • Съдържание на блокирани SMS съобщения, които нарушават нашите правила за спам.
Предполагаеми или извлечени данни:
 • Предполагаемите или извлечени данни може да включват обобщение на информацията, включена в записаното съдържание, обработено от разузнаване при разговор. Потребителите и участниците контролират съдържанието, което предоставят.
Вашите комуникации с нас:
 • Проучвания, обаждания (включително записи), имейли и съобщения и т.н.
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Ние използваме Вашата лична информация за следните цели: Комуникация с Вас; Потвърждаване на самоличността Ви, за да се предотвратят измами в съответствие с приложимото законодателство; Създаване на Вашия акаунт; Предоставяне на услуги на RingCentral за Вас, включително отговор на Вашите искания за поддръжка; Разработване и подобряване на услугите на RingCentral; Управление на Вашата поръчка и отношенията ни с клиентите; Предлагане и рекламиране на нашите услуги; Извършване на проучвания; Осигуряване на вътрешно обучение и гарантиране на качеството; Подобряване и оптимизиране на Вашите взаимодействия с нашите екипи; Свързване и оптимизиране на Вашия начин на използване с помощта на нашия уеб сайт, приложения и услуги; Предоставяне на табла и доклади на клиентите; Извършване на анализ за измами и заплахи и откриване и предотвратяване на спам, незаконна или злоупотребяваща дейност, или други нарушения на нашата Политика за допустима употреба („AUP“); Наблюдение на производителността на нашите центрове за данни и мрежи; Извършване на анализи за подобряване на производителността на уеб сайтовете, приложенията и услугите на RingCentral; Персонализиране на Вашия начин на използване на нашите уеб сайтове, приложения и услуги; Спазване на приложимото законодателство, включително на тези разпоредби, които регулират записите с подробности за обажданията; и Извършване на фактуриране за нашите услуги.
 
Може да използваме изкуствен интелект, машинно обучение или друга подобна технология, за да предоставяме, поддържаме и подобряваме нашите услуги.
 
Правно основание за обработка на лична информация (само за ЕИП, Швейцария и Обединеното кралство)
Когато събираме лична информация за Вас във връзка с предлагането на нашия уеб сайт, приложения или услуги в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), Швейцария и Обединеното кралство, нашето правно основание за събиране и използване на личната информация, описана по-горе, ще зависи от съответната лична информация и конкретния контекст, в който я събираме.
 
Обикновено ще събираме лична информация от Вас, когато ни е необходима личната информация, за да изпълним договор с Вас (напр. когато поръчате услуга) или когато обработката е в наши законни интереси и не е заменена от Вашите интереси за защита на данните или основни права и свободи (напр. за да рекламираме и предоставяме нашите услуги). В някои случаи може също така да имаме правно задължение да събираме и обработваме въпросната лична информация (т.е. данни за използването на услугата) или може да обработваме Вашата лична информация, когато имаме Вашето съгласие за това. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, както е указано в комуникациите или в приложенията или услугите, или да се свържете с нас, както е обяснено по-долу. 
 
Ограничена употреба за API
Използването и предаването от страна на RingCentral към всяко друго приложение на информация, получена от API на Google, ще се придържа към Политиката за потребителски данни на услугите на API на Google, включително изискванията за ограничена употреба.
БИСКВИТКИ И СХОДНИ ТЕХНОЛОГИИ
 
Ние използваме бисквитки и сходна технология за проследяване (наричани събирателно „бисквитки“), за да събираме и използваме лична информация за Вас. За допълнителна информация относно типовете бисквитки, които използваме, функциите, които те извършват, и как можете да контролирате бисквитките вижте нашето Известие относно бисквитките.
КАК, ЗАЩО И КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СПОДЕЛЯМЕ С ТРЕТИ ЛИЦА
 
Може да споделяме и разкриваме Вашата лична информация (както е посочено в раздела „Каква лична информация събираме“ единствено за законни бизнес или правни цели, както е описано в настоящото Известие и в съответствие с приложимото законодателство, със следните трети лица:
 • RingCentral или която и да е от техните свързани компании в цял свят. Списък с настоящите ни групови компании е достъпен в нашите публични документи
 • Бизнес партньори (напр. риселъри и други упълномощени представители на трети лица) за маркетинг или продажба на нашите услуги;
 • Доставчици на услуги, изпълнители, доставчици или представители, които работят от наше име, за да: 
  • управляваме, доставяме, подобряваме и персонализираме нашите уеб сайтове, приложения и услуги;
  • предоставяме поддръжка и технически услуги;
  • изпращаме маркетингови и други оперативни комуникации, свързани с нашите уеб сайтове, приложения и услуги;
  • прилагаме нашата политика за допустима употреба;
  • извършваме анализи, за да подобрим начина Ви на използване при използване на уеб сайтовете, приложенията и услугите на RingCentral; 
  • предоставяме оферти и реклами на клиенти въз основа на техните интереси и взаимодействия с нас.
 • Всички трети лица като част от или във връзка с действителна или бъдеща корпоративна бизнес трансакция, като например продажба, сливане, придобиване, съвместно предприятие, финансиране, корпоративна промяна, реорганизация или неплатежоспособност, фалит или несъстоятелност; 
 • Правоприлагащи органи, регулаторни или правителствени органи или други трети лица, за да отговорят на съдебни процеси, да спазват всички законови задължения; да предпазват или защитават нашите права, интереси или собственост или тези на трети лица; или да предотвратяват или разследват неправомерни действия във връзка с уеб сайта, приложенията или нашите услуги; и/или
 • Други трети лица с Ваше съгласие.
КАК УВАЖАВАМЕ ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 
Ние Ви предоставяме възможност за достъп, преглед, промяна и заличаване на Вашата лична информация, която обработваме.
 
Искания от крайни потребители относно лична информация, която обработваме от името на нашите клиенти като обработващ лични данни
 
По принцип, когато обработваме съдържанието на комуникации, като например гласови съобщения, факсове, записи и т.н. във връзка с нашите услуги, ние правим това от името на нашите клиенти и в съответствие с техните инструкции като обработващ лични данни. Това означава, че ако смятате, че RingCentral може да са събрали или съхранили лична информация за Вас от името на клиент на RingCentral като обработващ лични данни или ако искате да получите достъп, да прегледате, промените или заличите всяко съдържание на Вашите комуникации, съгласно приложимото законодателство или по друг начин трябва да насочите искането си към този клиент.
 
Вашите допълнителни права за поверителност като жител на ЕИП/Обединеното кралство/Швейцария
 • Достъп: Можете да поискате повече информация за личната информация, с която разполагаме за Вас. Можете да поискате да изтеглите копие на личната информация. 
 • Коригиране: Ако смятате, че личната информация, която съхраняваме за Вас, е невярна или непълна, можете да поискате да променим, коригираме или допълним данните. Ако сте клиент, можете също така да коригирате част от тази информация директно, като влезете във Вашия акаунт в услугата. Свържете се с нас възможно най-скоро, ако забележите някаква неточност или непълнота.
 • Възражение: Можете да ни уведомите, че възразявате срещу събирането или обработването на Вашата лична информация за определени цели.
 • Ограничение на обработването: Можете да поискате от нас да ограничим по-нататъшното обработване на Вашата лична информация. (Това просто означава, че можете да ни помолите да спрем да я използваме поради причините, поради които я използваме.) Това може да означава, че трябва да изтрием Вашия акаунт.
 • Изтриване: Можете да поискате да изтрием цялата Ви лична информация или част от нея от нашите системи. Можете също така да заличите част от тази информация директно, като влезете във Вашия акаунт в услугата, ако сте клиент.
 • Преносимост: Можете да поискате копие за изтегляне на Вашата лична информация в машинночетим формат. Можете също така да поискате да предадем данните на някой друг, когато това е технически възможно.
 • Оттегляне на съгласието: Ако сте се съгласили да използваме лична информация за конкретна цел, имате право да промените решението си по всяко време. Всяко подобно решение няма да засегне вече извършено обработване, нито ще засегне обработването на Вашата лична информация, извършено на база законни основания за обработване, различни от съгласието. Оттеглянето на Вашето съгласие може да означава, че достъпът Ви до услугите ще бъде ограничен или спрян, а Вашите акаунти може да се прекратят, както е приложимо. Когато оттеглите съгласието си, но ние използваме Вашата информация, защото ние или трето лице (напр. Вашият работодател) имаме легитимен интерес от това или имаме различно правно основание за използване на Вашата информация (например изпълнение на договор с Вас), може да продължим да обработваме Вашата информация в зависимост от правата Ви за достъп и контрол на Вашата информация.
 • Право на подаване на жалба: Имате право да подадете жалба относно практиките на RingCentral по отношение на Вашата лична информация до Вашия надзорен орган (данни за контакт са налични тук: за ЕС; за Обединеното кралство; и за Швейцария). 
 • Без автоматизирано вземане на решения: Ние не предприемаме вземане на решения за Вас въз основа единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране; въпреки това някои функции на нашите услуги могат да се използват от нашите клиенти с цел вземане на решения.
Вашите допълнителни права на поверителност като жител на определени щати в САЩ
 
Правата, описани в този раздел, се прилагат само ако сте жител на щат в рамките на САЩ, който има приложим и ефективен закон за поверителността, предоставящ правата по-долу. 
 • Преносимост на данните: Можете да поискате копие за изтегляне на Вашата лична информация в машинночетим формат. Можете също така да поискате да предадем данните на някой друг, когато това е технически възможно.
 • Познаване и достъп: Може да имате право да научите повече за личната информация, която сме събрали и разкрили през предходните 12 месеца. Може да имате достъп, да получавате подробности за събирането, целта на обработването и всяко споделяне, което може да се е осъществило.
 • Заличаване: Имате право да поискате от RingCentral да заличи събраната лична информация за Вас при определени обстоятелства.
 • Липса на дискриминация при упражняване на Вашите права на поверителност: Имате право да не получавате дискриминационно отношение от страна на RingCentral за упражняването на Вашите права на поверителност. 
 • Коригиране: Ако смятате, че личната информация, която съхраняваме за Вас, е невярна или непълна, можете да поискате да променим, коригираме или допълним данните. Можете също така да коригирате част от тази информация директно, като влезете във Вашия акаунт, ако сте клиент. Свържете се с нас възможно най-скоро, ако забележите някаква неточност или непълнота.
 • Отказ от продажба или споделяне на Вашата лична информация: Имате право да поискате от RingCentral да спре да споделя Вашата лична информация за целите на поведенческа реклама в различни контексти или насочено рекламиране. Можете да откажете Вашите идентификатори на бисквитки да се използват за този тип споделяне, като включите глобалния контрол на поверителността на ниво браузър. RingCentral не продава Вашата лична информация, както може да се разбира обикновено. Въпреки това можете да откажете личната Ви информация да се споделя с определени доставчици, които използваме за предоставяне на анализ относно взаимодействията на потребителите с нашия уеб сайт и за предоставяне на реклами до Вас.
 • Без автоматизирано вземане на решения: Ние не предприемаме никакво вземане на решения за Вас въз основа единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране; въпреки това някои функции на нашите услуги могат да се използват от нашите клиенти с цел вземане на решения.
Ние няма да споделяме Вашата лична информация с трети лица за целите на директния маркетинг на третите лица, освен ако не сте се съгласили с такова разкриване.
 
Ние ще потвърдим Вашето искане, като използваме името и имейла Ви. В зависимост от естеството на Вашето искане може да се нуждаем от допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви. Можете да упълномощите представител да заяви искане от Ваше име, за да упражните Вашите права на поверителност съгласно приложимите закони за поверителност на Калифорния.
 
Ако сте жител на Колорадо, може да имате право да обжалвате отказа на RingCentral на искане за индивидуални права.
 
За да упражните правата си или да позволите на Вашия упълномощен представител да упражни правата Ви, изпратете или накарайте Вашия упълномощен представител да изпрати билет чрез нашия портал за искане на достъп до субект на данни или се свържете с нашия екип за поверителност на [email protected].
Отписване от нашия пощенски списък
 
Можете да управлявате предпочитанията си за комуникация чрез следните методи:
 • Следване на инструкциите, включени във всеки промоционален имейл от нас, за да се отпишете от тази конкретна поща
 • Изпращане на имейл до нас на [email protected]
 • Посещение на абонаментния център на RingCentral
Тези възможности за избор не се отнасят за известия за услуги или други необходими комуникации, които се считат за част от определени приложения и услуги, които може да получавате периодично, освен ако не спрете да използвате или не анулирате приложението или услугата в съответствие с неговите/нейните правила и условия.
КАК ПАЗИМ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗАЩИТЕНА
 
Защитата на Вашата информация е важна за нас. Предприехме подходящи стъпки, за да намалим риска Вашата лична информация да стане обект на загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
 
За повече информация относно мерките за сигурност на RingCentral посетете центъра за надеждност на сигурността.
КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Ние ще съхраним Вашата лична информация не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които информацията е била събрана първоначално, освен ако по-дълъг период на съхранение не се изисква или е разрешен от закона, поради правни, данъчни или регулаторни причини или други легитимни и законни бизнес цели.
 
Когато нямаме текуща легитимна бизнес необходимост да обработваме Вашата лична информация, ние или ще я заличим, или ще я анонимизираме.
МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ
 
Вашата лична информация може да се прехвърля и обработва в държави, различни от държавата, в която пребивавате. По-конкретно информацията, събрана в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и Обединеното кралство, може да се прехвърля и съхранява на нашите сървъри в САЩ и Швейцария и потенциално в други държави, където компаниите от нашата група и доставчиците на услуги и партньорите на трети лица работят. Тези държави може да имат закони за защита на данните, които са различни от законите във Вашата държава (и в някои случаи може да не са толкова защитаващи).
 
Рамки за поверителност на данните (EU-U.S. DPF, Разширение за Обединеното кралство, Swiss-U.S. DPF)
 
RingCentral Inc. отговаря на изискванията на Рамката за поверителност на данните на ЕС – САЩ (EU-U.S. DPF), Разширението за Обединеното кралство към EU-U.S. DPF и Рамката за поверителност на данните на Швейцария – САЩ (Swiss-U.S. DPF), както е определено от Министерството на търговията на САЩ. RingCentral е сертифицирана пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към принципите на Рамката за поверителност на данните на ЕС – САЩ (принципи на EU-U.S. DPF) по отношение на обработването на лични данни, получени от Европейския съюз в зависимост от EU-U.S. DPF и от Обединеното кралство (и Гибралтар) в зависимост от Разширението за Обединеното кралство към EU-U.S. DPF. RingCentral е сертифицирана пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към принципите на Рамката за поверителност на данните на Швейцария – САЩ (принципи на Swiss-U.S. DPF) по отношение на обработването на лични данни, получени от Швейцария в зависимост от Swiss-U.S. DPF. Ако има някакъв конфликт между условията в тази политика за поверителност и принципите на EU-U.S. DPF и/или принципите на Swiss-U.S. DPF, принципите ще имат приоритет. За да научите повече за програмата на Рамката за поверителност на данните (DPF) и за да видите нашата сертификация, посетете https://www.dataprivacyframework.gov/.
 
Обработвани данни и цели на обработването на данни
 
Вижте съответните раздели от настоящото Известие, раздели КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ и КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, за информация относно категориите данни, обработвани от RingCentral като администратор от наше собствено име, и целите.
 
Като обработващ лични данни за нашите клиенти, RingCentral обработва лични данни, които клиентите избират да предоставят на услугите като генерирано от клиента съдържание, записи с подробности за обажданията, данни за употребата и информация за акаунта. Целите на това обработване са предоставянето, поддръжката и подобряването на услугите. 
 
Типове трети лица, на които RingCentral разкрива лични данни, и цели
 
Вижте съответния раздел на настоящото Известие: КАК, ЗАЩО И КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СПОДЕЛЯМЕ С ТРЕТИ ЛИЦА за повече информация относно типа трети лица, на които RingCentral разкрива лични данни, и за какви цели.
 
Независим механизъм за помощ 
 
Ако имате въпроси, коментари или притеснения относно настоящото Известие, може да се свържете с нас на [email protected]. В съответствие с EU-U.S. DPF, Разширението за Обединеното кралство към EU-U.S. DPF и Swiss-U.S. DPF RingCentral се ангажира да си сътрудничи и да се съобразява съответно със съветите на панела, създаден от органите за защита на данните на ЕС (DPA), Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство (ICO), Регулаторния орган на Гибралтар (GRA) и Федералния комисар за защита на данните и информацията на Швейцария (FDPIC) по отношение на неразрешени жалби относно обработването от наша страна на лични данни, получени в зависимост от EU-U.S. DPF, Разширението за Обединеното кралство към EU-U.S. DPF и Swiss-U.S. DPF. При определени условия лицата могат да се позовават на обвързващ арбитраж чрез Панела на рамката за поверителност на данните. За повече информация вижте Приложение I към принципите на Рамката за поверителност на данните на ЕС – САЩ.
 
Правоприлагащ орган
 
Федералната търговска комисия има юрисдикция върху съответствието на RingCentral с Рамката за поверителност на данните на ЕС – САЩ (EU-U.S. DPF), Разширението за Обединеното кралство към EU-U.S. DPF и Рамката за поверителност на данните на Швейцария – САЩ (Swiss-U.S. DPF).
 
Законни искания за лична информация
 
Вижте https://www.ringcentral.com/legal/policies/data-request-guidelines.html за информация относно това как RingCentral отговаря на законни искания от публични органи към RingCentral за разкриване на лична информация. 
 
Индивидуални права за достъп и ограничаване на използването и разкриването
 
Вижте съответния раздел в настоящото Известие КАК УВАЖАВАМЕ ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ за информация относно това как лицата могат да упражняват правата си за достъп до личните си данни и да ограничават използването и разкриването на личните си данни.
 
Отговорност за последващи предавания
 
В контекста на последващо предаване RingCentral носят отговорност за обработването на личната информация, която получават съгласно EU-U.S. DPF, Разширението за Обединеното кралство към EU-U.S. DPF и Swiss-U.S. DPF, и впоследствие предават на трето лице, действащо като представител от тяхно име. RingCentral остават отговорни съгласно принципите на EU-U.S. DPF, ако техен представител обработва такава лична информация по начин, който е несъвместим с принципите, освен ако RingCentral докажат, че не носят отговорност за събитието, довело до щетата.
 
Стандартни договорни клаузи
 
RingCentral са взели (i) подходящи предпазни мерки, включително спазване на стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия за предаване на Вашата лична информация извън ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария към RingCentral, и (ii) допълнителни технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личната информация ще остане защитена в съответствие с настоящото Известие и всички приложими закони.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДЕЦАТА
 
RingCentral не предоставя съзнателно продукти или услуги директно на деца под 16-годишна възраст, нито съзнателно събира или изисква лична информация от или за деца под 16-годишна възраст извън училищното предложение, което е предмет на известието COPPA за деца. Ако смятате, че дете под 16-годишна възраст е разкрило лична информация на RingCentral извън училищното предложение, се свържете с [email protected].
 
Ако сте получили покана за среща за Вашето дете от учител или училище или за информация относно това как RingCentral обработва лични данни като част от училищното предложение, посетете: www.ringcentral.com/legal/childrens-privacy-notice-school-parental-notification.
САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА
 
Настоящото Известие не се отнася за и не носим отговорност за поверителността, информацията или други практики на трети лица, включително трето лице, управляващо сайт или услуга, към която уеб сайтът или приложенията имат връзка, включително, но не само, сайтове на социални медии. Включването на връзка в уеб сайта или приложенията не предполага нашето одобрение на свързания сайт или услуга. Трябва да проверите известията за поверителност на тези сайтове, преди да им предоставите Вашата лична информация.
БЛОГОВЕ И ФОРУМИ
 
Нашият уеб сайт предлага публично достъпни блогове или форуми на общността. Трябва да сте наясно, че всяка информация, която предоставяте в тези области, е публична и може да се чете, събира и използва от други лица, които имат достъп до тях, и може да остане в публичния форум за неопределено време. За да поискате премахване на Вашата лична информация от нашия блог или форум на общността, можете да подадете искане през нашия онлайн портал. В някои случаи може да не успеем да премахнем Вашата лична информация, в който случай ще Ви уведомим, ако не можем да го направим и защо. Насърчаваме всички потребители да бъдат внимателни, когато предоставят лична информация в блогове и форуми на общността.
АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ
 
Възможно е да актуализираме настоящото Известие от време на време в отговор на промени в правното развитие, техническото развитие или бизнес развитието. Ако направим промени в нашето Известие, ние ще публикуваме тези промени на настоящата страница в допълнение към актуализирането на датата на „Последна актуализация“ или датата на влизане в сила в горната част на настоящата уеб страница. Ако направим съществени промени, ще Ви уведомим или като Ви изпратим имейл, или като публикуваме известие за такива промени на видно място на настоящата страница, преди тези съществени промени да влязат в сила.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 
Ако имате въпроси, коментари или притеснения относно настоящото Известие, изпратете имейл на нашия служител по защита на данните на [email protected]. Или можете да ни пишете на:
 
RingCentral, Inc.
На вниманието на: Главен служител по поверителността на RingCentral
20 Davis Drive,
Belmont, California 94002
САЩ